20+20

De două ori 20
Prezență constantă în viața artistică din Râmnicu Vâlcea, pictorița Ramona Șlug a deschis anul expozițional 2020 cu o personală găzduită de Galeriile Artex. Titlul ei, conexat printr-o coincidență de date cu anul ce abia a
început, este „20 + 20” și are legătură cu invitații artistei, respectiv cu sculptorul
Mihai Chițu, care-i este soț, și cu cei doi copii ai lor, Eva și David. De aceea, expoziția de artă vizuală de la Râmnicu Vâlcea, cu o puternică conotație autobiografică, s-a constituit într-un spectacol vizual pe cât de original pe atât de
plin de viață și de nedisimulată tandrețe.
De 20 de ani, Ramona Șlug și Mihai Chițu au început facultatea și tot de 20 de ani sunt împreună. În acest interval de două decenii, cea mai frumoasă „operă” comună a lor o reprezintă, fără nici o îndoială, Eva și David. Expoziția de pictură, grafică, colaj, obiect și instalație este, de aceea, povestea unei povești
de iubire, o mărturie sinceră despre experiența de viață împletită cu experiența
artistică și o invitație la bucurie și la celebrare a frumuseții și a miracolului vieții.
Spectacolul vizual semnat Ramona Șlug a fost în detaliu gândit, de la selecția lucrărilor și până la expunerea lucrărilor în galerie. Acestea provin din mai multe etape de creație și alcătuiesc câteva serii. Piesa emblematică a
expoziției este dublul portret al artistei și al lui Mihai Chițu, un ulei pe carton din
vremea studenției, adică o lucrare de atelier. În jurul ei, ca nucleu generator, s-a construit întregul discurs plastic. O serie dintre lucrările prezentate au ca subiect universul mitic-fabulos al copilăriei, retrăite de părinți prin copiii lor. Există cu siguranță un paradis al vârstei de aur, pe care lucrările Ramonei Șlug l-au imaginat, cum altfel decât ca pe o grădină luxuriantă? Compozițiile care s-au oprit asupra acestei teme sunt realizate fie în tehnica uleiului pe pânză, fie ca desene în laviu, monocrome. O altă serie de lucrări, în care revine tema copilăriei desprinse din contingent și proiectate într-o dorită atemporalitate, asociază textul scris pe suprafețele lucrărilor. Sunt fragmente de descântece, de incantații cu funcție magică, menite să adâncească misterul și farmecul vârstei evocate.
Spațiul inspirator și totodată fundalul acestor lucrări îl reprezintă casa și grădina
străbună de la Bărăști-Argeș, unde cei doi plasticieni organizează anual rezidențe artistice. Legată prin tematică și simbolism cu acestea două serii este cea în care domină autoportretul artistei sau din nou, reluat cu discreție, abia sugerat, mai degrabă prin intermediul detaliului cu forță de expresie,
autoportretul de cuplu.
O a treia serie de lucrări, gândite ca expresii ale fragmentarului, sunt inspirate de motivele prezente pe scoarțele țărănești, dar și alte simboluri care provin din arta tradițională. Extrem de originală este alcătuirea din module, asemănătoare cahlelor de sobă, a acestor compoziții bogate atât cromatic, cât și
ca număr de motive recitite plastic. Unul dintre ele, poate cel mai important, este
cel al labirintului ca simbol al unei căi inițiatice, ce conduce din lumea văzută în
universul nevăzut, dar deopotrivă de real. A doua sală a galeriei a fost dedicată lucrărilor de grafică și colaj de mai mici dimensiuni, gândite și ele modular, pe panouri, compoziții la care și-au adus contribuția Eva și David, astfel încât desenul de copil și inventivitatea cu care ei asociază acestuia fragmente vegetale intră în dialog cu desenul Ramonei Șlug.
Zona de obiect și instalație din expoziție nu și-a propus, de fapt, decât să refacă ceva din intimitatea și din atmosfera casei bătrânești de la Bărăști dar și din cea a tinerei familii care a preluat cu toată răspunderea și cu tot atașamentul moștenirea, mai ales pe cea spirituală, a părinților și a bunicilor. Aici, pe o pânză imprimată asemenea unui tapet, au fost expuse mici icoane pe sticlă pictate de
copii, fotografii de familie, reluate ca motiv și în pânzele alăturate acestui colț gândit ca instalație și colaj de obiecte, ba chiar și o pictură naivă ce reia povestea Genovevei de Brabant, aparținând unuia dintre bunici. Tot în această zonă de expunere, sculptorul Mihai Chițu a imaginat o originală masă din lemn,
sprijinită pe picioare frânte și iluminată dedesubt, tot ca o sugestie la universul
casnic, intim, al familiei. Așadar, două generații, în mod direct, și o treia, poate
chiar și o a patra, doar sugerate prin recursul la amintire, și-au dat întâlnire în expoziția Ramonei Șlug.
Se cuvine adăugat la final ca artista este pe deplin conexată la direcțiile și tendințele artistice contemporane, atât prin apelul la figurativul neo-realist, cât și prin interesul față de subiectele clasice resemnificate, față de fragment ca mesager al întregului.
20 + 20”, o expoziție plină de viață, de căldură și dorință de a comunica cu privitorul. O poveste de viață, supusă trecerii timpului este astfel împărtășită. Transfigurând-o în pânzele și în desenele ei, Ramona Șlug o slavează de la
trecere și uitare și o proiectează într-un prezent etern.
Luiza BARCAN